D1
D2
D3
D4
D5

หนังซูม Dragon Knight (2022) อัศวินมังกร

ดูหนังออนไลน์ฟรี A thousand days Promise (2011) EP.5 ไม่อาจลืมรักเธอ ตอนที่ 5
8.3
HD
A thousand days Promise (2011) EP.5 ไม่อาจลืมรักเธอ ตอนที่ 5
ดูหนังออนไลน์ฟรี A thousand days Promise (2011) EP.4 ไม่อาจลืมรักเธอ ตอนที่ 4
8.3
HD
A thousand days Promise (2011) EP.4 ไม่อาจลืมรักเธอ ตอนที่ 4
ดูหนังออนไลน์ฟรี A thousand days Promise (2011) EP.3 ไม่อาจลืมรักเธอ ตอนที่ 3
8.3
HD
A thousand days Promise (2011) EP.3 ไม่อาจลืมรักเธอ ตอนที่ 3
ดูหนังออนไลน์ฟรี A thousand days Promise (2011) EP2 ไม่อาจลืมรักเธอ  ตอนที่ 2
8.3
HD
A thousand days Promise (2011) EP2 ไม่อาจลืมรักเธอ ตอนที่ 2
ดูหนังออนไลน์ฟรี A thousand days Promise (2011) EP1 ไม่อาจลืมรักเธอ  ตอนที่ 1
8.3
HD
A thousand days Promise (2011) EP1 ไม่อาจลืมรักเธอ ตอนที่ 1
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.24 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 24 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.24 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 24 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.23 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 23 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.23 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 23 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.22 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 22 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.22 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 22 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.21 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 21 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.21 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 21 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.20 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 20 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.20 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 20 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.19 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 19 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.19 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 19 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.18 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 18 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.18 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 18 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.17 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 17 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.17 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 17 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.16 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 16 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.16 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 16 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.15 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 15 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.15 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 15 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.14 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 14 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.14 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 14 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.13 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 13 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.13 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 13 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.12 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 12 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.12 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 12 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.11 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 11 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.11 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 11 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.10 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 10 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.10 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 10 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.9 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 9 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.9 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 9 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.8 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 8 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.8 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 8 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.7 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 7 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.7 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 7 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.6 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 6 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.6 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 6 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.5 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 5 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.5 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 5 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.4 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 4 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.4 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 4 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.3 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 3 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.3 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 3 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.2 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 2 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.2 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 2 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Oh My Drama Lover (2020) EP.1 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 1 (ซับไทย)
7.6
HD
Oh My Drama Lover (2020) EP.1 โลกสองใบของยัยนักเขียน ตอนที่ 1 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Mushoku-tensei (2021) EP23 เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 23 (ซับไทย)
8.4
HD
Mushoku-tensei (2021) EP23 เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 23 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Mushoku-tensei (2021) EP22 เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 22 (ซับไทย)
8.4
HD
Mushoku-tensei (2021) EP22 เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 22 (ซับไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Mushoku-tensei (2021) EP21 เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 21 (ซับไทย)
8.4
HD
Mushoku-tensei (2021) EP21 เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ตอนที่ 21 (ซับไทย)
A5
A6
A7
A8
ดูหนังออนไลน์ ดูหนังใหม่ชนโรงฟรี HD

© ดูหนังออนไลน์ Freemovie2day.com หนังใหม่ชนโรง 2020 ดูหนังเต็มเรื่องแหล่งรวม หนังฟรี ที่มีคุณภาพความชัดใกล้เคียง Bluray มีให้เลือกดูทั้งหนังพากย์ไทยและซับไทยหรือแบบเต็มจอ
สามารถ ขอหนังฟรีได้ภายใน 3 วัน ไม่ว่าจะเป็นหนังเก่าหรือหนังใหม่เราสามารถหามาให้ท่านดูได้ทุกเรื่อง ย้ำว่าทุกเรื่องจริงๆ ด้วยความชัดระดับ HD ขอแค่หนังเรื่องนั้นไม่เก่าเกิน 10 ปีขึ้นไป เว็บดูหนังออนไลน์ ไอมูฟวี่ HD ของเรา จะเน้นไปที่คุณภาพเรื่องความชัด ความเร็วในการโหลดเป็นหลัก และที่สำคัญที่สุดคือจะไม่มีโฆษณาให้กวนใจในทุกๆด้านรวมถึงตอนคุณกำลังเลือกหนังและ ดูหนัง ก็ตาม ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยฉายาเก่าของเรา "เจ้าของคลังหนัง" เว็บของเราจะมีให้เลือกดูครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หนังไทย หนังตลก หนังจีน หนังฝรั่ง การ์ตูนอนิเมชั่น หรือจะเป็น ซีรี่ส์ฝรั่ง ก็จะมีให้เลือกดูครบทุก Season ทุก Episode กันเลยทีเดียว

 

อ่านต่อ

นอกจากนี้เรายังมี หนังใหม่ชนโรง 2019 2020 เต็มเรื่อง มาให้ท่านได้เลือกชมกันแบบซูมชัดๆ หนังมาสเตอร์ หรือหนังใหม่เสียงซาวด์แทรก ซับไทย ก็มีให้เลือกจากตัวเล่น ดูหนังออนไลน์ ของแต่ละเรื่องครบทุกประเภทหนัง ได้แก่ ดูหนังแอคชั่น หนังบู๊มันๆ, หนังดราม่า, หนังโรแมนติก, หนังสยองขวัญ หนังผี, หนังเกาหลี ดูซีรี่ย์, หนังสืบสวนสอบสวน, หนังซุเปอร์ฮีโร่ MARVEL DC, หนังการ์ตูน แอนิเมชั่น ,หนังภาคต่อ หนังดังทั้งไทย เอเชีย และต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเรามีทีมงานที่คอยอัพเดตหนังออนไลน์ใหม่ด้วยความรวดเร็วที่สุดให้ท่านได้รับชมกันแบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการดูหนังใหม่ชนโรง หนังที่มีคะแนนเรตติ้งสูงจาก IMDB และ Netflix ท่านจะได้รบชมหนังใหม่ก่อนใครได้จากที่นี้ ซึ่งเราจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์และระบบการดูหนังของเราให้ดียิ่งขึ้นให้เหมาะกับการเข้ารับชมของคนจำนวนมาก นอกจากนี้เรายังมีตัวอย่างหนังใหม่และเนื้อเรื่องย่อของหนังให้ท่านได้เลือกชมก่อนตัดสินใจดูภาพยนต์เรื่องโปรดของท่าน